Felhasználási feltételek

A hatszel.hu honlapjára történő belépésedhez és a honlap használatához az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban járulunk hozzá.

Szerzői jog

Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Az Ebringa Zrt. a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója a honlapon található bármely szövegnek, képnek, hangnak, szoftvernek és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Felhasználóként jogosult vagy a honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

Védjegyek

A honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, illusztrációk stb. az Ebringa Zrt. és partnervállalatainak, továbbá azok ügyfeleinek bejegyzett védjegyei vagy saját szellemi tulajdonai ill. licenszei. Felhasználásuk, uánközlésük még saját célra sem megengedett.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az Ebringa Zrt. nem vállal garanciát. A mindenkori aktuális információkért lépj kapcsolatba velünk!

Sem az Ebringa Zrt. alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből vagy azok használatából erednek. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek gondoljuk, bármilyen változtatást, javítást végezzünk a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

Ez a honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az Ebringa Zrt. csupán hozzáférést közvetít, így az ott elhelyezett tartalmakért és információkért felelősséget nem vállalunk.

Az információk biztonsága

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a személyes információidat biztonságban tudhasd. Minden általad szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

Felhasználói közzétételek

Az általad a jelen honlapra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A website-ot működtető cégek ezen közleményekkel kapcsolatban semmiféle kötelezettséget nem vállalnak. A website-ot mûködtető cégek a közleményeidet és minden, bennük megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgot bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhatnak, közzétehetnek, terjeszthetnek, módosíthatnak, átírhatnak, illetve egyéb módon szabadon felhasználhatnak. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele.

A website-ot működtető cégek jogosultak, de nem kötelesek a honlap azon részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahová a felhasználók küldik vagy eljuttatják közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek, ideértve, de nem kizárólagosan a társalgókat, a hirdetőtáblákat és egyéb felhasználói fórumokat. A website-ot működtető cégek a közlemények tartalmával kapcsolatosan semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, a magánérdek és a magántitok védelmére, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szabályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállalnak. A website-ot működtető cégek fenntartják a jogot, hogy eltávolítsák a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, a website-okat működtető cégeket vagy harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.