Olvasási idő: 18 perc

Akár 180.000 forint állami támogatást nyerhetsz

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tett közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának (ezen keresztül a település levegőszennyezettségének) csökkentése.

Ha máris döntöttél és kiválasztanád új ebike-odat, irány a webáruház, de nálunk akár időpontot is kérhetsz, hogy prémium kiszolgálásban és tájékoztatásban részesülj. Ismerd meg a PEDELEC-2022 részleteit vagy olvasd el alább a teljes pályázati kiírást.

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja

Az HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése. Addicionális várható eredmény a járművek területfoglalásának csökkenése, ezzel javuló települési életminőség. A program fő célja a fosszilis meghajtású közlekedési eszközök használatáról a kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése. A program járulékos haszna továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javulása.

A program nem nyújthat támogatást olyan felhasználáshoz, mely a fentieknek nem felel meg, emiatt elsősorban hivatásforgalmi felhasználás támogatható. 

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

A támogatási program lebonyolítását a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. végzi. 

A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:

– támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 5 500 – 10 000 db.

2. A pályázati konstrukció forrása

A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre

3.1. Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki

a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel; 

3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki

a) nem természetes személy;

b) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel);

c) a pályázat benyújtását megelőzően az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzést már végrehajtotta;

d) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;

e) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, vagy tulajdonosa;

f) az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjában szerepeltetett személyek 

g) az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos rásegítésű kerékpárt a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni;

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján”(https://elektromobilitas.humda.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

 • Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 600.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 100.000 forint.
 • Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 1 200.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 180.000 forint. 

A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db, személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.

A támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően – a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő között megkötött Engedményezési szerződés alapján a regisztrált Kereskedő részére folyósítja 

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti, a támogatási összeggel csökkentett vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

4.1. Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények

Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 26” (összecsukható kerékpár esetén legalább 16”) kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll.

További műszaki követelmények:

 • kerékpár maximális tömege: 30 kg;
 • külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
 • kerékpáron gázkar nem lehet;
 • akkumulátor nem tartalmazhat ólmot.

A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.humda.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv).

A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

4.2.A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre

Az elektromos rásegítésű kerékpár esetében a beszerzés időpontjában érvényes bruttó vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. kiegészítő lámpa, kosár/csomagtartó, pótalkatrész, kerékpáros sisak és ruházat, kerékpáros sebesség- és kilométermérő, kerékpár szállítási költsége, szervízdíj, egyéb felszerelések költsége).

II. Pályázói információk

1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye

A pályázatok benyújtására a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

A pályázatok benyújtására 2022. április 14. napjától 2023. április 13. napig van lehetőség.

Figyelem! A nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.

Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.humda.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával. 

1.1 Segítségnyújtás

A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.humda.hu  weboldalon érhetők el. 

Levelezési cím:
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:

E-mail cím: elektromobilitas@humda.hu

 • Telefonos ügyfélszolgálat:
  hétfő-péntek: 10:00-14:00
  telefonszám: +36 30 018 5286 

1.2 Ügyfélkapu regisztráció – természetes személyek

A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükséges.

Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.

Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.

További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 

FONTOS! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő a pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.

Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt – egyszeri – személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni.

Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók: 

1.3 Pályázat és annak mellékletei

A pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező a pályázati adatlapon.

A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, szkennelt dokumentumok feltöltését, a pályázói nyilatkozat megtételét követően kerülhet benyújtásra. 

A pályázat benyújtásához ügyfélkapu regisztrációra van szükség.

A pályázati adatlaphoz olvasható formátumban az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan csatolni:

A természetes személy adóazonosító jelének igazolásáraalkalmas dokumentum (adókártya, vagy 3 hónapnál nem régebbi NAV által kiadott igazolás az adóazonosító jelről) másolatának feltöltése (olvasható formában) KÖTELEZŐ
A természetes személy érvényes:

 • személyi igazolványának mindkét oldaláról, és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldaláról készült egyszerű másolatának vagy
 • régi típusú (nem kártya formátumú) személyi igazolvány esetében a nevet és lakcímet tartalmazó oldalak egyszerű másolatának vagy
 • útlevél személyi adatokat tartalmazó oldala egyszerű és a lakcímkártya teljes másolatának vagy
 • vezetői engedélyének és a lakcímkártya teljes, azaz mindkét oldaláról készült egyszerű másolatának

feltöltése (olvasható formában)

KÖTELEZŐ

2. A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni  A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni

a) a pályázat elektronikus felületén benyújtott pályázati nyilatkozatban feltüntetett adatok, információk teljes körűek, valósak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;

b) a pályázati kiírást, a vonatkozó jogszabályokat megismerte;

c) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása;

d) a pályázati kiírásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségnek eleget tesz;

e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

f) hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában a Támogató, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, Támogatói Okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;

g) saját forrás rendelkezésre állásáról;

h) jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában, foglalt összeférhetetlenségi okok;

i) a regisztrált kereskedőről, akinél a beszerzést végrehajtja;

j) a beszerezni kívánt elektromos rásegítésű kerékpár típusáról. 

3. Pályázatok feldolgozása

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosítószámot kap.

A pályázatok szakaszonként és beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

3.1 Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: 

 • a pályázat a benyújtásra meghatározott időszakon belül került benyújtásra; 
 • a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartozik;

Több pályázat esetén a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban.  

A korábban benyújtott pályázat befogadása után benyújtott újabb pályázat tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

A Pályázó értesítése a befogadásról minden esetben elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül történik a pályázat beérkezését követően.

FONTOS! A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását.

3.2 Formai és tartalmi vizsgálat

A Támogató az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a befogadott pályázatokat. 

 • a Pályázó ügyfélkapus azonosítójával történt-e a pályázat benyújtása;
 • a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani a Pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján;
 • a pályázatban foglaltak megfelelnek a Pályázati kiírásban foglaltaknak;

3.3 Hiánypótlás, tisztázó kérdés

A pályázati kiírás II./1 pontjában meghatározott pályázatbenyújtási időszakban benyújtott pályázatok esetén a benyújtás napját követő naptól számított 15 munkanapon belül a Pályázó értesítésre kerül arról, hogy pályázata értékelésre került és megfelelt a kiírásban foglalt előírásoknak, vagy az értékelés lefolytatásához hiánypótlás kerül kiküldésre.

Hiányosságnak számít a pályázati nyilatkozat és a mellékletek hiányos, illetve nem megfelelő kitöltése/benyújtása. 

Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató megfelelő határidő, de legfeljebb 7 nap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra. 

A benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel. Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtására a tisztázó kérdés elektronikus közlésétől számított 8 napon belül van lehetőség. A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató szervnél üzemeltetett a pályázati portálon keresztül történik. 

FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 8. napon kézbesítettnek tekintjük.

3.4 Támogatói döntés

A pályázati kiírás II./1. pontjában meghatározott benyújtási időszakban benyújtott pályázatok esetén a benyújtás napját követő naptól számított 30 munkanapon belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok: 

 • támogatásáról; 
 • elutasításáról. 

Ezen határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívás megküldésétől annak teljesítéséig, illetve a tisztázó kérdés feltételét követően a tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásáig eltelt időszak. 

3.5 Értesítés a támogatói döntésről

A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek a támogatásban részesülő pályázatok listájának pályázati portálon történő közzétételével (a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a vissza nem térítendő támogatás összege, a pályázati azonosító).

Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül, mely esetben Támogató a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja a Támogatói Okiratot (jelen kiírás 2. számú melléklete szerint) a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A Támogató a Támogatói Okiratot elektronikus aláírással látja el, így a Támogatói Okirat postai úton, papír alapú dokumentum formájában csak a Kedvezményezett külön kérelmére kerül kiküldésre.

Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha:

 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során; 
 • ha a támogatott tevékenység jellegében, időzítésében vagy megvalósításában olyan jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel meg a támogatási igényben meghatározott, illetve az elfogadott célnak;
 • amennyiben a támogatás megítélésének körülményei – Kedvezményezettnek felróható okból – olyan mértékben megváltoznak, hogy az veszélyezteti a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósítását;
 • ha Kedvezményezett bejelentési kötelezettség esetén a Támogatói Okirat alapján irányadó határidőn túl a bejelentés alapjául szolgáló ok tudomására jutásától számított 30 napon túli késedelemmel teljesíti a bejelentést és késedelmét nem menti ki;
 • ha Kedvezményezett a Támogatói Okiratban, jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, így különösen, ha
  • a kitűzött határidőket elmulasztja, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti;
  • nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
  • a támogatást a Támogatói Okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel;
  • az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, vagy a valóságnak nem megfelelő beszámolót készít, vagy nem tesz eleget bejelentési kötelezettségeinek;
 • ha Kedvezményezett személyében bekövetkező változás folytán a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati felhívásban vagy a Támogatói Okiratban a rá, mint Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek;
 • az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 180 napon belül nem valósul meg, meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;
 • a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen pályázati kiírásban vagy a Támogatói Okiratban meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
 • a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem intézkedik;
 • a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 
 • a Kedvezményezett a Pályázati felhívásban megjelölt nyilatkozatai bármelyikét visszavonja

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonja és a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatói Okirat módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.

Ha a Kedvezményezett a támogatási jogviszonyban foglalt kötelezettségét megszegte, nem részesülhet támogatásban a Támogatótól mindaddig, amíg a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.

4. Támogatói Okirat

A Támogatói Okirat a Támogató elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a Kedvezményezett részére történő elektronikus közlésével lép hatályba.

A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll: 

 • a Kedvezményezett azonosító adatai; 
 • pályázati azonosító szám; 
 • az elnyert támogatás maximális összege; 
 • a támogatott tevékenység; 
 • a támogatás igénybevételének határideje;
 • támogatás felhasználásának ellenőrzése.

A Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 8 napon belül köteles a változást elektronikus úton, a pályázati portál felületén keresztül bejelenteni a Támogató szervnek. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató szerv megteszi a szükséges intézkedéseket. 

A Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban foglalt feltételeknek megfelelően,

az előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódó eredeti iratokat a Támogatói Okirat kiállítását követő 10 évig a Kedvezményezettnek meg kell őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.

A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat módosítására nincsen lehetősége.

5. A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata

A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt. A vételárba az Engedményezési szerződéssel engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) beleszámít. A regisztrált kereskedő által kiállított – értékesítésére vonatkozó – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie. 

Az elektromos rásegítésű kerékpár átvételére a Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő közötti Engedményezési szerződés aláírását követően kerülhet sor.

A Kedvezményezett a megrendelés leadását és annak visszaigazolását követően az Engedményezési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált kereskedő részére kerüljön utalásra Támogató részéről. A felek az engedményezési szerződéssel nyilatkozatot tesznek, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása egyik félnek sem, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

A támogatás finanszírozásának módja utófinanszírozás. 

A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 180 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére a műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére.

Amennyiben a Támogatói Okirat hatályba lépéstől számított 180 napon belül az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzés nem valósul meg, a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonhatja, melynek következtében a támogatás a továbbiakban nem használható fel.

III. Kereskedői, finanszírozói információk

Az Ebikeshop már a PEDELEC-2022 hivatalos kereskedője. A pályázati kiírás ezen pontjában a kereskedőkre vonatkozó információk, jogok és kötelességek vannak megfogalmazva, ezért ezt a részt blogcikkünkben nem publikáljuk. 

IV. A támogatás folyósítása

A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a támogatás felhasználását igazoló elszámolási dokumentáció elfogadását követően a Kereskedőnek történő engedményezés alapján történik.

A Támogató az elszámolás benyújtását követően 15 munkanapon belül ellenőrzi a pályázatban vállalt feltételek teljesítését, az elszámolás keretében benyújtott dokumentumok megfelelőségét. Az elszámolás elfogadását követően gondoskodik a támogatási összegnek a regisztrált kereskedő (engedményes) felé történő egy összegű folyósításról. A folyósítás az elszámolás elfogadását követően 10 munkanapon belül megtörténik a regisztrált kereskedő (engedményes) részére. 

1. További folyósítási feltételek

Amennyiben regisztrált kereskedőnek vagy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a Támogató értesítést küld a támogatás folyósításának felfüggesztéséről. A támogatás kifizetésére csak a köztartozás rendezését követően kerülhet sor.  

A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat visszavonásáról.

Amennyiben a Támogató Kedvezményezettnek felróható okból a megítélt támogatást visszavonja, Kereskedőnek ebből származó kárát Kedvezményezett megtéríteni köteles.

Abban az esetben, ha a Támogató által kiutalt támogatási összeg a Kedvezményezettnek felróható indokból visszaérkezik, az adott támogatás ismételt átutalásának feltételeit a Támogató egyedileg határozza meg.

2. Elszámolás benyújtásának módja, ideje, helye

Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatással beszerzésre került elektromos rásegítésű kerékpár fenntartási időszakának kezdetétől (Kedvezményezett részére történő átadás időpontjától) számított legfeljebb 30. nap. 

Az elszámolások benyújtására elektronikus úton legkésőbb 2024. július 12. 23:59 percig van lehetőség.

A támogatással beszerzett elektromos rásegítésű kerékpár elszámolási dokumentációját a kiválasztott regisztrált kereskedő nyújtja be.

A regisztrált kereskedő az elszámolás elektronikus benyújtásával kezdeményezheti a támogatás elszámolását, a támogatási összeg folyósítását.

A Kedvezményezett köteles a Kereskedő rendelkezésére bocsájtani az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat olyan formában, hogy a Kereskedő az elszámolást a határidőn belül be tudja nyújtani.

Az elszámolás benyújtása elektronikus formában történik a pályázati portálon (https://elektromobilitas.humda.hu/) keresztül.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve az elszámolással kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:

E-mail cím: elektromobilitas@humda.hu

Telefonos ügyfélszolgálati idő:

 • hétfő-péntek: 10:00-14:00 óra között
 • telefonszám: +36 30 018 5286

Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett abban az esetben is kizárólag a Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult.

2.1. Elszámolás elektronikus rögzítése

Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése esetén a regisztrált kereskedő a fenntartási időszak kezdetétől számított legfeljebb 30 napon belül feltölti a pályázati portálra az alábbi dokumentumok szkennelt vagy fotózott képét:

 • az elektromos rásegítésű kerékpár eladásáról kiállított, a megítélt támogatás összegét tartalmazó számlát – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a támogatói okirat számát;
 • a saját forrás megfizetését igazoló bizonylatot, banki átutalás esetén a bankszámlakivonat vagy a banki tranzakció igazolást az átutalásról (amely egyértelműen igazolja az átutalást), készpénzes számla esetén maga a számla a kifizetést igazoló bizonylat, bevételi pénztárbizonylat;
 • Bike Safe törzskönyv;
 • érvényes, a pályázati portál felületéről generált engedményezési szerződés;
 • az elektromos rásegítésű kerékpár vázszámáról készült fénykép.

2.2. Hiánypótlás

Ha a regisztrált kereskedő a pályázathoz kapcsolódó elszámolást hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató az elszámolás benyújtását követően 15 munkanapon belül, egyszeri alkalommal, megfelelő határidő, de legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a regisztrált kereskedőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Hiánypótlásra az elszámolás vonatkozásában egy alkalommal van lehetőség.

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel. Támogató szükség esetén további 15 napos határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kereskedő figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére.

Ha a regisztrált kereskedő a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos elszámolás a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül értékelésre.

A regisztrált kereskedő értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató által üzemeltetett pályázati portálon keresztül történik.

FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 8. napon kézbesítettnek tekintjük. 

V. Biztosítékok

1. Bike Safe regisztráció

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos rásegítésű kerékpárnak Bike Safe regisztrációval kell rendelkeznie. 

2. Elidegenítési tilalom

A támogatott elektromos rásegítésű kerékpár a fenntartási időszakon belül nem idegeníthető el/adható bérbe. 

Az elektromos rásegítésű kerékpár megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős. 

Amennyiben a kerékpárban olyan károsodás történik, amely a rendeltetésszerű használatot megakadályozza vagy eltulajdonításra kerül, ezen események bekövetkezését követő 8 napon belül bejelentést szükséges tennie Támogató felé.

A fenntartási időszak alatt elidegenített, bérbe adott vagy használhatatlanná vált elektromos rásegítésű kerékpár esetében a Kedvezményezett köteles a Pályázati kiírás II. / 3.5 pontja szerint a támogatás teljes összegét (100%) kamatokkal növelten visszafizetni.

VI. Fenntartási időszak, monitoring és záró beszámoló

1. Fenntartási időszak

A fenntartási időszak kezdete vásárlás esetén: az elektromos rásegítésű kerékpár Kedvezményezett részére történő átadása.

A fenntartási időszakban biztosítani kell az elektromos rásegítésű kerékpár rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a fenntartási időszak alatt Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségét – beleértve a monitoring beszámoló benyújtási kötelezettségét is – megszegi, Támogató rendelkezése szerint 8 napon belül köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelve visszafizetni.

A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 2 évig tart.

2. Záró beszámoló

A fenntartási időszak végén a Kedvezményezett záró monitoring beszámoló keretében köteles igazolni/számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről, tapasztalatairól, fenntartásáról a pályázati portálon keresztül az alábbi szempontok szerint:

 • az elektromos rásegítésű kerékpár használatával kapcsolatos információk megadása
 • (beleértve az éves futásteljesítményt); 
 • Bike Safe regisztráció igazolása
 • fotódokumentáció (vázszámmal ellátott)

A benyújtás módja: A Kedvezményezettnek a záró monitoring beszámolót elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell beadnia.

A benyújtás határideje: A fenntartási időszak végét követő 30 napon belül kell a Támogató részére benyújtani.

A fenntartási időszak végén benyújtandó záró monitoring beszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni a támogatott tevékenység tapasztalatairól, fenntartásáról, bemutatni a megvalósítás eredményességét a pályázati portálon található monitoring beszámoló szerint.

A záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogató a Kedvezményezettet a záró monitoring beszámoló elfogadásáról, elutasításáról a pályázati portálon keresztül értesíti a monitoring beszámoló Támogatóhoz történő beérkezésének napjától számított 60 napon belül.

3. Egyéb kötelezettségek

A Kedvezményezett köteles a Támogató szervet minden olyan jellegű eseményről annak felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni, amely befolyásolja a pályázatban és a Támogatói Okiratban előírt kötelezettségek teljesítését/teljesülését.

Az értesítést elektronikusan kell benyújtani a Támogató részére.

4. A támogatási jogviszony lezárása

A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor. A jogviszony akkor zárható le, ha a záró beszámoló elfogadásra került, illetve a Kedvezményezett a pályázatban, illetve a Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette. 

VII. Ellenőrzés

1. Tájékoztató az ellenőrzésről

A támogatási igény jogosságát, a támogatás és saját forrás felhasználását a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek jogosultak – helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés során – ellenőrizni. 

A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. Az ellenőrzések lefolytatására a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntés meghozatalát, a Támogatói Okirat kiadását megelőzően, a Támogatói Okirat megküldését követően, a támogatás igénybevétele alatt, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámolást követő 5 évig bármikor sor kerülhet. 

Az ellenőrzés során a Támogató szervnek ellenőriznie kell az elszámoláshoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. 

2. Rendkívüli ellenőrzés

Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül: 

 • a pályázatban lévő információk helytállósága, 
 • a támogatás pályázatban/ Támogatói Okiratban foglaltak szerinti felhasználása, 
 • helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok. 

3. Utólagos ellenőrzés

Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban, valamint a záró beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül: 

 • a pályázatban lévő információk helytállósága, 
 • a pályázatban/ Támogatói Okiratban foglalt előírásoknak való megfelelés, 
 • helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok. 

A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges célja a támogatott tevékenység teljesítésének, a támogatás és a saját forrás rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. 

4. Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés keretében sor kerülhet: 

az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéshez kapcsolódó dokumentáció

 • a Támogatói Okirat;
 • a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok;
 • a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára. 

A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő figyelmet kell fordítani a pályázat megvalósítása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására. 

Ha a Pályázó/Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt támogatás visszavonható. 

VIII. Kifogás

A Támogató nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.

A támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett kifogást nyújthat be a Támogatónak a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik. 

FONTOS! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan, az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, elektronikus úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

A kifogás minimális tartalmi elemei: 

 • a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve (a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye; 
 • a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok; 
 • a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása; 
 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése.;
 • a kifogást tevő aláírása.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben: 

 • azt határidőn túl terjesztették elő; 
 • azt nem az arra jogosult terjeszti elő; 
 • az a korábbival azonos tartalmú; 
 • a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemeket;
 • azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be;
 • a kifogás benyújtásának nincs helye;
 • a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, amely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható. 

A kifogás tárgyában a Támogató által hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. Támogató a Pályázót a kifogásról hozott döntésről elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül értesíti a kifogás beérkezésének napjától számított 30 napon belül.

IX. Jogszabályi útmutató

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.)

 

X. Fogalomtár

Beszerzés megkezdése: a megvásárolni kívánt elektromos rásegítésű kerékpár megrendelése, előleg fizetése a Kereskedő részére

Regisztrált kereskedő: (jelen pályázat értelmezése szerint): értékesítési/átvételi pontokkal rendelkező hazai márkaképviselet vagy kizárólagos forgalmazó vállalkozás, aki az elektromos rásegítésű kerékpár értékesítését végzi.

Köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja. 

Magyarországi lakóhely: olyan lakóhely, tartózkodási hely, mely Magyarország területén található.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint:

 • 5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
 • 5. § (3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Pályázó/Kedvezményezett (jelen pályázat értelmezése szerint): a támogatást igénybe vevő személy, akinek adatai a pályázati adatlapon megadásra kerülnek.

Támogatás felhasználása: a támogatási összeg kiutalása megtörtént a kereskedő (engedményes) részére

Támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás: a jogszabálysértően, nem rendeltetésszerűen vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatás.

 

A Pályázathoz kapcsolódó mellékleteket megtalálod a HUMDA oldalán, de bármelyik Ebikeshopban is tudunk segíteni ezek beszerzésében és kitöltésében. Válaszd az Ebikeshopot, Magyarország legnagyobb, azonnal elvihető árukészlettel rendelkező elektromosbicikli-üzletét, mely 2013 óta hivatalos Bosch szakszerviz is egyben.