Olvasási idő: 2 perc

Az utóbbi időben megszaporodtak az ellenőrzések a kerékpárok azonosítását szolgáló jelöléssel kapcsolatban. Az MKKSZ ezért kérdéssel fordult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, hogy tájékoztatást kérjen a kerékpárok címkézését előíró kapcsolatos szabályokról és azok alkalmazásáról.

A kerékpárok jelöléseiről a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Pftv.) rendelkezik, amely kimondja, hogy e törvény előírásait abban az esetben kell alkalmazni, ha jogszabály nem tartalmaz e törvénytől eltérő rendelkezéseket. [Pftv. 1. § (4) bekezdés]

A Pftv. 8. § (2) bekezdése szerint a gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.

A Pftv. 8. § (3) bekezdése alapján a gyártó, illetve a Pftv. 11. § (3) bekezdése szerint az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.[1]

Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni.

Az importőr a Pftv. 2. §-ának 15. pontja szerint a 765/2008/EK r. 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom, azaz importőr az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon.

A fentiek alapján, amennyiben a gyártó és importőr (ha van) neve vagy kereskedelmi neve és elérhetősége a termék címkéjén feltüntetésre került, a gyártó e tekintetben eleget tett jogszabályi kötelezettségének.

Tekintettel azonban a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére, mely szerint egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg, a kerékpárok esetében figyelembe kell venni az egyes típusokra vonatkozó szabványok előírásait is.

Az egyes szabványok követelményeinek áttekintése jelen tájékoztatásunk kereteit meghaladja, de általánosságban elmondható, hogy a szabványok külön pontba foglalják a jelölési előírásokat, amelyek arról szólnak, hogy a kerékpár vázán fel kell tüntetni:

  • a kerékpár sorozatszámát a nyomonkövethetőség érdekében – jól olvasható helyen, jól láthatóan és eltávolíthatatlanul;
  • a gyártó vagy képviselője nevét, valamint a szabvány számát – jól láthatóan és eltávolíthatatlanul

Továbbá azon részegységeket (pl. első villa, kormány, nyereg, fék), amelyekre külön követelmények nem vonatkoztathatók, de a biztonság szempontjából kritikus alkatrészeknek tekinthetők, jól láthatóan és tartósan el kell látni olyan visszavezethető azonosítóval, mint a gyártó neve és a cikkszám.

A hivatkozott jogszabályok letölthetőek a www.magyarorszag.hu internetes oldalról, vagy az NFH www.nfh.hu elérhetőségű honlapjáról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása csupán információnyújtás, nem minősül jogszabálynak, hatósági döntésnek vagy intézkedésnek. Vagyis egy esetleges ellenőrzésnél nem lehet rá hivatkozni.


[1] Illetőleg a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R2 cikk (6) bekezdése szerint a gyártók, illetve az R4 cikk (3) bekezdése szerint az importőrök feltüntetik a terméken a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. A megadott címnek a gyártó illetve az importőr egyetlen kapcsolattartási címét kell jeleznie.